Algemene voorwaarden - Levering van diensten

Artikel 1 - Definities

Studio Hanane
Ondernemingsnummer:
BTW nummer:
Eigenaar: Hanane Tafarsiti
Gevestigd in Antwerpen, België
ADRES
E-mail: studiohanane@hotmail.com

Artikel 2

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Studio Hanane

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid en/of algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.